Search for a product

Search in our products

Close
Product code DIN Product name Price E-shop Stock
43500.18.01.100.001 OA/vrut lesklý ZB 1866/100 EUR 87.45 / 100 pcs 74 pcs
23700.18.01.120.450 MGV Lešenářský vrut s okem 12x450 EUR 724.02 / 100 pcs 50 pcs
23700.18.01.120.350 MGV scaffolding eye screw 12x350 EUR 332.00 / 100 pcs 46 pcs
23700.18.01.120.300 MGV Lešenářský vrut s okem 12x300 EUR 300.17 / 100 pcs 10 pcs
23700.18.01.120.230 MGV scaffolding eye screw 12x230 EUR 260.02 / 100 pcs 155 pcs
23700.18.01.120.190 MGV scaffolding eye screw 12x190 EUR 217.45 / 100 pcs 65 pcs
23700.18.01.120.160 MGV scaffolding eye screw 12x160 EUR 210.51 / 100 pcs 115 pcs
23700.18.01.120.120 MGV scaffolding eye screw 12x120 EUR 185.21 / 100 pcs 448 pcs
23700.18.01.120.090 MGV scaffolding eye screw 12x090 EUR 154.34 / 100 pcs 300 pcs
23700.18.01.080.120 MGV Lešenářský vrut s okem 08x120 EUR 202.42 / 100 pcs 80 pcs
23700.18.01.080.100 MGV Lešenářský vrut s okem 08x100 EUR 189.79 / 100 pcs 47 pcs
16420.18.01.060.030 Eurovrut PH ZB 06x030 EUR 4.01 / 100 pcs 18 800 pcs
16420.18.01.060.025 Eurovrut PH ZB 06x025 EUR 5.53 / 100 pcs 1 990 pcs
16420.18.01.060.019 Eurovrut PH ZB 06x019 EUR 3.39 / 100 pcs 1 000 pcs
16420.18.01.060.016 Eurovrut PH ZB 06x016 EUR 2.27 / 100 pcs 18 280 pcs
16420.18.01.060.013 Eurovrut PH ZB 06x013 EUR 1.97 / 100 pcs 141 300 pcs
16420.18.01.060.010 Eurovrut PH ZB 06x010 EUR 1.71 / 100 pcs 165 000 pcs
16420.18.01.060.008 Eurovrut PH ZB 06x008 EUR 1.47 / 100 pcs 37 000 pcs
16400.18.01.060.025 Eurovrut ZH ZB 06x025 EUR 1.82 / 100 pcs 154 500 pcs
16400.18.01.060.019 Eurovrut ZH ZB 06x019 EUR 1.46 / 100 pcs 122 996 pcs
16400.18.01.060.016 Eurovrut ZH ZB 06x016 EUR 1.27 / 100 pcs 49 750 pcs
16400.18.01.060.013 Eurovrut ZH ZB 06x013 EUR 1.68 / 100 pcs 19 735 pcs
16400.18.01.060.010 Eurovrut ZH ZB 06x010 EUR 1.10 / 100 pcs 125 400 pcs
16400.18.01.060.008 Eurovrut ZH ZB 06x008 EUR 1.22 / 100 pcs 183 600 pcs