E-shop mekrs

Parallel pins

Spring-type straight pin 01x004
Spring-type straight pin 01x004

SKU: 18560.18.00.010.004

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 820 pcs


1.29 Kč / pcs
1.07 Kč without VAT
Spring-type straight pin 01x005
Spring-type straight pin 01x005

SKU: 18560.18.00.010.005

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 200 pcs


1.11 Kč / pcs
0.92 Kč without VAT
Spring-type straight pin 01x006
Spring-type straight pin 01x006

SKU: 18560.18.00.010.006

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 500 pcs


1.28 Kč / pcs
1.06 Kč without VAT
Spring-type straight pin 01x010
Spring-type straight pin 01x010

SKU: 18560.18.00.010.010

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 16,189 pcs


0.58 Kč / pcs
0.48 Kč without VAT
Spring-type straight pin 01x016
Spring-type straight pin 01x016

SKU: 18560.18.00.010.016

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 4,614 pcs


1.28 Kč / pcs
1.06 Kč without VAT
Spring-type straight pin 01x020
Spring-type straight pin 01x020

SKU: 18560.18.00.010.020

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 540 pcs


3.06 Kč / pcs
2.53 Kč without VAT
Spring-type straight pin 1,5x006
Spring-type straight pin 1,5x006

SKU: 18560.18.00.015.006

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 1,570 pcs


0.38 Kč / pcs
0.31 Kč without VAT
Spring-type straight pin 1,5x010
Spring-type straight pin 1,5x010

SKU: 18560.18.00.015.010

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 4,000 pcs


0.26 Kč / pcs
0.21 Kč without VAT
Spring-type straight pin 1,5x012
Spring-type straight pin 1,5x012

SKU: 18560.18.00.015.012

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 1,177 pcs


0.21 Kč / pcs
0.18 Kč without VAT
Spring-type straight pin 02x004
Spring-type straight pin 02x004

SKU: 18560.18.00.020.004

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 2,541 pcs


1.04 Kč / pcs
0.86 Kč without VAT
Spring-type straight pin 02x006
Spring-type straight pin 02x006

SKU: 18560.18.00.020.006

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 3,818 pcs


0.48 Kč / pcs
0.40 Kč without VAT
Spring-type straight pin 02x008
Spring-type straight pin 02x008

SKU: 18560.18.00.020.008

DIN: 1481

Material: Other

Surface: Plain

In stock 45,723 pcs


0.31 Kč / pcs
0.26 Kč without VAT

Filter

In stock