Objednávky

Lze zasílat písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou), ale je možná i telefonická objednávka nebo ústní objednávka přímo na obchodním oddělení

Objednávky musí obsahovat následující identifikační údaje zákazníka:

 • obchodní jméno
 • DIČ
 • fakturační a dodací adresu
 • telefonní kontakt (pro případné upřesnění objednávky)
 • e-mail k zaslání potvrzení objednávky
 • e-mail k zaslání elektronické faktury (při platbě bankovním převodem)

V objednávce musí být obsaženy následující informace o objednaném zboží, na základě kterých dochází k jeho správné identifikaci:

 • norma ( DIN, ISO, ČSN nebo jiná specifikace, např. výkresová dokumentace )
 • materiál
 • povrchová úprava
 • rozměr
 • počet kusů
 • případně dohodnutá cena nebo odkaz na naši cenovou nabídku

Další formou objednání zboží pro zákazníky, zaregistrované na našem e-shopu, je vytvoření přímé elektronické objednávky, tato forma objednávky je zvýhodněna 5%

Na základě požadavku zákazníka jsme schopni nabídnout i variantu objednávání zboží při použití EDI komunikace

Logistika

Skladové zboží z objednávek, doručených do 10:00 hodin, bude dodáno do 48 hodin (na území ČR i SR)

Skladové zboží z objednávek, doručených po 10:00 hodině, bude dodáno do 72 hodin (na území ČR i SR)

Na zboží, které není skladem, bude vytvořena cenová nabídka s uvedením možného termínu dodání

Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťujeme smluvními přepravními službami, při hodnotě objednávky do 6 000,- Kč je účtováno dopravné 250,- Kč, při hodnotě objednávky vyšší je doprava zdarma

Jsme napojeni na systém sledování zásilek, který nám v jakémkoli čase umožňuje okamžitě informovat zákazníka o stavu jeho zásilky a pokud byla již doručena, zjistíme čas a jméno zaměstnance, který zásilku převzal

Dalším možným způsobem odběru zboží je osobní vyzvednutí přímo na expedičním skladu v Úpici (v případě uvedení přibližného času vyzvednutí zboží na objednávce zaručujeme rychlé vyřízení bez čekání)

Dále našim zákazníkům nabízíme dodávky zboží formou KANBANU, nyní nově i pomocí moderních technologií

 • těmto zákazníkům držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě, čímž snižujeme jejich skladové náklady a zároveň se staráme o pravidelné a plynulé doplňování zboží do výroby (automaticky vygenerované objednávky pomocí čteček čárových kódů)
 • na základě dodaných informací (požadovaný sortiment, jeho značení, spotřeby za dané období, prostorové kapacity...) zpracujeme návrh optimálního řešení kanbanových dodávek zboží přesně na míru zákazníka

Přepravu zboží do zahraničí řešíme individuálně, kromě naší smluvní přepravní služby je možný i vlastní odběr nebo odběr přepravní službou zákazníka přímo na expedičním skladu v Úpici

Ceny

Ceny zboží se mění v závislosti na cenách vstupních materiálů a také z důvodu kolísání kurzu CZK vůči € a $

Zákazníci registrovaní v internetovém obchodu mají možnost okamžitého zjištění jejich aktuálních cen

Našim zákazníkům, kterým dodáváme zboží formou KANBANU (pravidelných dodávek zboží přímo do výroby), držíme bezpečnostní zásobu zboží na našem skladě za předem dohodnutou smluvní cenu

V případě požadavku jsou možné dodávky zboží přesného množství, nejen na celá balení od výrobců - za tuto službu je účtován poplatek ve výši 100Kč = rozbalné

 • rozbalné se účtuje pouze v případě požadavku menšího množství, než je počet kusů v jednom balení
 • rozbalné se nevztahuje na balení do 25 ks a dále na položky dle DIN 6914, 6915, 6916, 7990, 975, 6880 a podložky NORD-LOCK

Za poplatek je také možné připravit i různě balené sety zboží

Platební podmínky

 • jsou předmětem dohody, standardně poskytujeme možnost platby faktur formou bankovního převodu pouze stálým zákazníkům, splatnost se sjednává po dohodě se zákazníkem a je závislá na spolehlivosti zákazníka při platbách faktur
 • dalším způsobem platby je odběr zboží na dobírku, tuto možnost nabízíme především novým zákazníkům nebo zákazníkům s malými a nepravidelnými odběry. Při tomto způsobu platby je účtováno doběrečné 100kč.
 • při osobním odběru zboží přímo na expedičním skladu v Úpici je možná hotovostní platba
 • vážíme si zákazníků, kteří plní své závazky včas, tak jako i my musíme včas plnit závazky k našim dodavatelům. Proto nabízíme našim zákazníkům skonto 2% při uhrazení faktury do 7 dnů - bližší informace jsou uvedeny na jednotlivých fakturách.

Převzetí zboží

 • převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu nebo doručenky přepravní společnosti či pošty
 • zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození
 • v případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem protokol a pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně či telefonicky prodejce

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena občanským zákoníkem. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady lhůty uvedené v příslušném ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 občanského zákoníku se nepoužije:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 • u  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

Informace týkající se reklamací naleznete v Reklamačním řádu.